Cách dùng Hàm PROPER trong Excel

Trong quá trình xử lý ký tự, chắc hẳn các bạn sẽ gặp trường hợp những danh sách họ tên được đánh máy không chuẩn, chữ viết hoa, chữ viết thường, nhìn không chuyên nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, excel cung cấp 3 hàm phổ biến giúp xử lý ký tự là hàng Proper(), hàm Upper(), hàm Lower().

Hàm Proper(): viết hoa chữ cái đầu của 1 từ
Hàm Upper(): viết hoa toàn bộ chữ cái của từ
Hàm Lower(): viết thường toàn bộ chữ cái của từ

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm Proper() để viết hoa chữ cái đầu tiên của họ và tên.

1. Hàm Proper() là gì?

Hàm PROPER() giúp viết hoa chữ thứ nhất trong một chuỗi văn bản nếu trước nó là một ký tự không phải chữ (ví dụ khoảng trắng) và chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.

Cú Pháp=PROPER(text)

Trong Đó:

– Text: là chuỗi văn bản cần viết hoa chữ thứ nhất và là tham số bắt buộc. text có thể là chuỗi văn bản, một công thức trả về văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản cần viết hoa chữ cái đầu.

2. Ví dụ về hàm Proper() viết hoa chữ cái đầu tiên

Các bạn có thể tham khảo thêm: