Hướng dẫn dùng Hàm Upper() viết hoa ký tự trong excel

Trong các bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách viết thường và viết hoa chữ cái đầu tiên với 2 hàm Lower() và Proper(). Hôm nay mình sẽ giới thiệu hàm Upper() giúp bạn viết hoa toàn bộ ký tự.

1. Hàm Upper() là gì?

Hàm Upper là 1 hàm xử lý ký tự trong excel, giúp bạn viết hoa toàn bộ các ký tự của một chuỗi được chỉ định.

2. Cú pháp:

Cú pháp: =Upper(Text)

Trong đó: Text là Bắt buộc, là văn bản bạn muốn chuyển đổi thành chữ hoa. Text có thể là một tham chiếu hoặc một chuỗi văn bản.

3. Ví dụ về hàm Upper()

Các bạn có thể tham khảo thêm: