Top 3 cách đơn giản vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường trong Excel

Biểu đồ kết hợp là biểu đồ trong đó kết hợp các dạng biểu đồ trong Excel với nhau, tức hai hoặc nhiều loại biểu đồ thành một biểu đồ hoàn chỉnh. Biểu đồ kết hợp phổ biến nhất được sử dụng là biểu đồ kết hợp cột và đường trong Excel. Mình sẽ chia sẻ 3 cách đơn giản giúp bạn vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường để minh hoạ cho các số liệu phân tích

1/ Dùng tính năng Recommended Charts

Recommended Charts sẽ dựa trên bảng dữ liệu mà bạn chọn để đều xuất loại biểu đồ phù hợp. Đây là một tính năng vô cùng thông minh khi vẽ bất kỳ loại biểu đồ nào trong excel.

Tính năng Recommended Charts để vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường áp dụng cho Excel 2013 trở về sau. Cách thực hành vẽ biểu đồ như sau:

Chọn Vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ, Chọn Insert => Recommended Charts

Tại đây Excel sẽ tự đề xuất các mẫu biểu đồ phù hợp với dữ liệu mà bạn đã chọn:

2/ Dùng Combo Charts để vẽ biểu đồ kết hợp đường và cột

Chọn Vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ => Chọn Insert => Combo Chart

Chọn Switch Row/Column để thay đổi giá trị của trục ngang cho phù hợp. Trong ví dụ này, trục ngang mình sẽ để minh hoạ tháng, các cột sẽ là giá trị tương ứng của Doanh số.

Lần lượt chọn vào cột hoặc đường và thực hiện dịnh dạng cho biểu đồ bằng 2 bước nhỏ:

  • Chọn Primary Axis: nếu lấy giá trị theo cột bên trái. Chọn Secondary Axis: nếu lấy giá trị theo cột bên phải
  • Chọn Change Chart Type để chọn loại biểu đồ muốn vẽ cho từng nhóm.

Trong ví dụ này: Doanh số hạt nêm và Doanh số dầu mình sẽ chọn Primary Axis và loại biểu đồ cột, Tỉ lệ % mình sẽ chọn Secondary Axis và loại biểu đồ đường.

Kết quả ta được biểu đồ hoàn thiện như sau:

3/ Vẽ biểu đồ cột thông thường và tuỳ biến để sửa thành biểu đồ kết hợp (áp dụng với mọi phiên bản excel)

Chọn Vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ, Chọn Insert => Column

Chọn Switch Row/Column để thay đổi giá trị của trục ngang cho phù hợp. Trong ví dụ này, trục ngang mình sẽ để minh hoạ tháng, các cột sẽ là giá trị tương ứng của Doanh số. Kết quả như hình bên dưới.

Chọn vào cột bất kì trong biểu đồ, click chuột phải, chọn Fomat Data Series …

Vào tab Fomat, chọn mục % DS dầu vs DS hạt nêm như hình bên dưới

Chọn Secondary Axis. Click chuột phải vào cột vào vàng chọn Change Chart Type => Line => Chọn mẫu biểu đồ đường bạn muốn dùng.

Kết quả ta được biểu đồ kết hợp cột và đường để minh hoạ doanh số kèm theo tỉ lệ % tương ứng.

Biểu đồ cột kết hợp với đường

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn 3 cách vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường trong excel, áp dụng cho tất cả các phiên bản excel từ 2007, excel 2010, excel 2013, excel 2016.