Các phím tắt trong excel cho dân kế toán – phần 1

Excel là công cụ đắc lực và vô cùng hữu ích cho các bạn làm về kế toán. Đặc biệt hơn, để hỗ trợ xử lý nhanh các thao tác trên excel, ngoài việc sử dụng chuột, bạn có thể sử dụng các phím tắt.

phím tắt trong excel

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu bộ các phím tắt cơ bản mà dân kế toán nào cũng phải biết.

1/ Phím tắt với bảng tính

Ctrl + O: Mở 01 file dữ liệu 

Ctrl + N: Mở 01 file dữ liệu mới

Ctrl + W: Đóng trang tính

Ctrl + H: Hiển thị hộp thoại Find & Replace

Ctrl + 0: Ẩn cột

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn

Ctrl + 9: Ẩn hàng

Ctrl + Shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn

Ctrl + Spacebar: Chọn toàn bộ 1 cột

Shift + Spacebar: Chọn toàn bộ 1 hàng

Ctrl + S: Lưu trang tính

Ctrl + P: In Trang tính

Ctrl + F: Tìm kiếm trong trang tính

Ctrl + -: Xóa khối ô, khối hàng đã chọn

Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách font chữ

2/ Phím tắt với ô dữ liệu

Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó

Ctrl + Y: Đi tới hành động tiếp theo

Ctrl + K: Chèn một liên kết vào ô

Ctrl + R: Sao chép ô bên trái sang bên phải

Ctrl + D: Sao chép ô bên trên xuống dưới

Ctrl + C: Sao chép nội dung của ô

Ctrl + X: Cắt nội dung của ô

Ctrl + V: Dán nội dung vào ô

Ctrl + A: Chọn tất cả các ô

Alt + Enter: Xuống dòng trong ô

Enter: Chuyển sang ô bên dưới

Tab: Chuyển sang ô bên phải

3. Phím tắt hỗ trợ định dạng dữ liệu

Ctrl + 1: Mở hộp thoại Format

Ctrl + Shift + ~: Định dạng số General

Ctrl + Shift + $: Định dạng số tiền tệ

Ctrl + Shift + %: Định dạng số phần trăm

Ctrl + Shift + #: Định dạng số theo ngày

Ctrl + Shift + @: Định dạng số theo giờ

Ctrl + Shift + ^: Định dạng số khoa học

Ctrl + B: In đậm chữ trong ô và ngược lại

Ctrl + U: Gạch chân chữ trong ô và ngược lại

Ctrl + 5: Gạch ngang chữ và ngược lại

Ctrl + 1: Tùy chọn định dạng số

F4: Lặp lại định dạng cuối cùng

4. Phím tắt với Alt

Alt + Shift + >: Nhóm các hàng hoặc cột

Alt + Shift + <: Bỏ nhóm các hàng hoặc cột

Alt + Enter: Xuống dòng trong ô

Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các chương trình

Alt + H,A,R: Căn dữ liệu sang phải ô

Alt + H,A,C: Căn dữ liệu ở giữa ô

Alt + H,A,I: Căn dữ liệu sang trái ô

Alt + Page Down: Di chuyển trang tính sang phải

Alt + Page Up: Di chuyển trang tính sang trái

Alt + F1: Chèn biểu đồ trong vùng đã chọn

Alt + ‘ : Hiển thị hộp thoại Style

Alt + = : Sử dụng Auto Sum

Alt + Mũi tên xuống: Hiển thị danh sách Auto Complete